เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เร่งเกษตรกรขึ้นทะเบียน ภายใน 15 พ.ค. รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เร่งเกษตรกรขึ้นทะเบียน ภายใน 15 พ.ค. รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงิน-  ข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ รายงาน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการช่วยเหลือตามโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือ เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ เกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท

เยียวยาเกษตรกร 10 ล้านรายได้แน่ เยียวยาพิษโควิด-19 -วิธีลงทะเบียน เช็กสถานะเกษตรกร

เกษตรกรต้องปรับปรุงข้อมูลในระบบ ถึงจะได้รับเงินเยียวยาโควิด-19

วิธีเช็กสถานะลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาทต่อครัวเรือน

ไปรษณีย์ไทย ผุดแคมเปญ “ส่งสุข ส่งผลไม้” ช่วยเหลือเกษตรกรผลไม้ไทย

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ผ่านแอป Farmbook

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้น เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้รวม 10 ล้านราย ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย แบ่งเป็นเพาะปลูกพืช ประมาณ 6.19 ล้านราย ปศุสัตว์ ประมาณ 1.60 ล้านราย ทำประมง ประมาณ 0.64 ล้านราย

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ประมาณ 1.57 ล้านราย โดยอยู่ในกลุ่มของยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้นจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล และความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน จากนั้น ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้แก่เกษตรกรตามช่องทาง และกลไกของธนาคารฯ ที่ตรวจสอบได้

“กรณีเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง และหน่วยงานที่มีการขึ้นทะเบียนอื่นๆ ทั้งยางพารา หม่อนไหม อ้อยโรงงาน ยาสูบ และนาเกลือ โดยด่วนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการตกหล่น แต่หากเกิดกรณีเกษตรกรร้องเรียนว่าเป็นผู้ตกหล่น จะมีการเปิดช่องทางอุทธรณ์ให้ต่อไป” นายอลงกรณ์ กล่าวในที่สุด

ตรวจสอบเลย ! เงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน วันนี้โอนอีกทั้งหมด 4.8 แสนราย

การคลัง แจ้งโอนเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน”  สำหรับงวดวันที่ 30 เมษายน เข้าสู่บัญชีเพิ่มอีก 4.8 แสนราย หลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมา เพิ่งทำการโอนไปสูงสุดเป็นสถิติถึง 1.1 ล้านรายด้วยกัน

จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” (COVID-19) จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

ถ้านับในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 27-29 เมษายน การคลัง ได้ทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีเพิ่มแล้ว จำนวนทั้งหมด 2.6 ล้านราย โดยแบ่งเป็นของเมื่อวันที่ 27 เมษายน 7 แสนคน, วันที่ 28 เมษายน อีกจำนวน 8 แสน และวันที่ 29 เป็นจำนวน 1.1 ล้านราย

และหากวันนี้มีการโอนเพิ่มเข้าไปอีกจำนวน 4.8 แสนราย จะทำให้คงเหลือผู้ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นอีกเป็นจำนวนกว่า 2.6 ล้านรายด้วยกัน ซึ่ง การคลัง คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค. 2563 ซึ่งกลุ่ม 2.6 ล้านรายนี้ จะได้รับเงินรวดเดียว 2 งวดคือเป็นเงิน 10,000 บาทในรอบเดียว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่า ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิด สามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้ โดยใช้ปุ่มสีม่วง “ยื่นทบทวนสิทธิ์” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ sms ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 9 แสนคน ที่ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ส่วนใหญ่ 5.4 ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว) ขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็ว

คงมีคำถามกันมากว่าทำไมต้องที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผมเรียนตามที่ผมทราบคือ มีที่ศูนย์รังสิตเพียงที่เดียวที่มีความพร้อมระบบสาธารณสุขโดยปกติกำลังจะไม่เพียงพอในการรับสถานการณ์ โรงพยาบาลสนามเป็นเรื่องจำเป็นกับการรับมือกับวิกฤตการณ์โควิด-19″ สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง