บาคาร่าออนไลน์ เพจดังเตือน ไข้เลือดออก ต่อคิวโควิด-19 แล้ว – ล่าสุด ตาย 6 ติดเกือบ 9,000 คน!

บาคาร่าออนไลน์ เพจดังเตือน ไข้เลือดออก ต่อคิวโควิด-19 แล้ว – ล่าสุด ตาย 6 ติดเกือบ 9,000 คน!

วันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก Infectious ง่ายนิดเดียว บาคาร่าออนไลน์ ซึ่งเป็นแฟนเพจที่มีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ เชื้อรา ออกมาโพสต์เตือนประชาชนชาวไทย เตรียมระวัง โรคไข้เลือดออก หลัง กรมควบคุมโรค ออกมาเปิดเผยว่า ปีนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงถึง 8,746 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว 9 รายด้วยกัน (ตัวเลขในวันที่ 14 เม.ย. 63)

“เราต้องรีบเสร็จศึกโควิด…ให้เสร็จก่อน กรกฎาคม เจ้าถิ่นไข้เลือดออกมันมาแล้ว 

น่ากลัวด้วย ป่วยไป เกือบ 9000 ตาย 6 แล้ว ช่วงนี้แอ็ดมิทเพียบทุกโรงพยาบาล ทั้งที่เพิ่งเมษายน คาดการณ์จะสูงช่วง มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ทั้งปี 70,000 ราย” “??? ใจคอ พวกไวรัสทั้งหลาย จะไม่ให้ หมอ พยาบาล หายใจหายคอบ้างหรือ”

สำหรับ โรคไข้เลือดออก มี “ยุง” เป็นพาหะนำโรค มักจะระบาดหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม และอาจมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มมากขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)

เมื่อวานนี้ (29 เมษายน) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วโลก คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้เสนอให้งดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

กระทรวงแรงงานจำเป็นต้องงดการให้บริการของศูนย์เบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องผ่อนผันการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 ออกไป

ให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้ดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 20 ส.ค.พ.ศ. 2562 และนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าว มาทำงานได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกระทรวงแรงงานผ่านเจ้าหน้าที่หรือ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มี.ค.พ.ศ. 2563 และไม่สามารถดำเนินการขอรับใบอนุญาต ทำงานได้ทันภายในกำหนดเวลา สามารถทำงานไปพลางก่อนได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจนกว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 พ.ย.2563

ให้คนต่างด้าวขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ขอรับใบอนุญาตทำงาน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พ.ย.2563 โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน ให้คนต่างด้าวผู้นั้นใช้บัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกรมการจัดหางาน ออกให้ และใบอนุญาตทำงานฉบับเดิม เป็นหลักฐานในการแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน แทนใบอนุญาตทำงานได้

สถิติโควิด-19 30 เมษายน อัตราตาย 7.13% รักษาหาย 30%

สถิติไวรัสโควิด 30 เมษายน 63- สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08:32 น. จาก Johns Hopkins รายงานว่า ตายสะสมทั่วโลก 227,535 อัตราการเสียชีวิต 7.13 % รักษาสะสมหาย 972,170 คิดเป็นร้อยละ 30.46 %

จากยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 3,191,827 ราย ใน 185 ประเทศ มี 7 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 แสนรายคือ สหรัฐอเมริกา (ทะลุ 1 ล้านราย) สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ ตุรกี และเยอรมัน ขณะที่รัสเซียผู้ติดเชื้อพุ่งแซงจีนเป็นที่เรียบร้อย โดยยอดผู้ติดเชื้อในวันเดียวพุ่งกว่า 5,841 ราย อังกฤษตายวันเดียว 4,421 ราย

จากที่รัฐส่งเสริมให้คนไทย อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ และเปิดลงทะเบียน รับอินเตอร์เน็ตฟรี 10GB ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการรับสิทธิ์แล้ว และปิดลงทะเบียนในเที่ยงคืนวันนี้

หลังจากที่เป็นอันทราบกันดีว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เห็นชอบแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19

และเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ด้วยการเพิ่มอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้ประชาชน 10 GB ฟรี เป็นเวลา 30 วัน

นอกจากนั้นแล้ว ในวันพรุ่งนี้ที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ทางด้าน กสทช. ก็ได้จับมือกับ 5 เครือข่ายโทรศัพท์ และมอบสิทธิ์ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนให้ได้รับการโทรฟรี เป็นเวลา 100 นาทีอีกด้วย โดยสามารถดูวิธีการลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ บาคาร่าออนไลน์